Menu

Opstart af fodbold i FREM Skørping

image
Lars Dehn Nielsen
17. maj 2020 kl. 11:48
- Corona-version

Til spillere og forældre

Myndighederne har givet grønt lys til, at vi endelig kan skyde forårssæsonen 2020 i gang.

Bestyrelse og trænere har holdt møde og besluttet, at starte op i uge 21. Træningstidspunkter kan være lidt anderledes end tidligere, og i den første uge er der planlagt en enkelt træning, men der åbnes for mulighed for at trænere flere gange ugentligt fra og med uge 22. Det er trænerne der fastlægger antallet af ugentlige træninger og tidspunkter. Følg med på hjemmeside hvor vi løbende opdatere hvilke hold der træner hvornår.

I klubben glæder vi os rigtig meget over, at det trods Covid-19 er blevet muligt at gennemføre fodboldtræning, og glæder os til at byde spillere og trænere velkommen tilbage.

Forudsætningen for at kunne starte op, er at træningen og rammerne for træningen bliver indrettet, så træningen kan gennemføres inden for de gældende retningslinjer der følger af Covid-19.

Det bliver naturligvis en lidt anderledes træning end vi er vant til. Alle har en vigtig rolle for at det kan lykkes - både klub, trænere, spillere og forældre. Det er såmænd ikke så vanskeligt, men afgørende, at vi alle følger de relativt få regler der knytter sig til før, under og efter træningen.

DBU har udarbejdet et rigtig godt materiale for en sikker afvikling af træningen. Vi har valgt at adoptere disse regler fuldt og helt, og lægger dem til grund for træningen i IF Frem Skørping Fodbold. I takt med at regler og rammer justeres, så følger vi naturligvis også dette, og vil løbende opdatere vores egne materialer og rammer omkring træningen. På næste side er det samlede sæt af reglerne. Som spillere og forældre er det vigtigt at i er opmærksomme på:

 

Før træning

 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.
 • Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.
 • Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må være tilskuere på anlægget.
 • Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.

 

Efter træning

 • Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper.
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.

 

Ved sygdom

 • Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”

Trænerne vil naturligvis sørge for at hjælpe spillerne med at find rundt i reglerne, og hvis I har spørgsmål kan I kontakte enten trænere eller coronaansvarlig Lars Birch.

Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen J

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

______________________________________________________________________________________

 

Corona - regler for træning. DBU version 4, 13. maj 2020.

 

Før træning

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.
 • Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.
 • Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må være tilskuere på anlægget.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
 • Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af den enkelte gruppe under træningen
 • Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.
 • Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksen/træner.
 • Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.

 

Under træning

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe
 • Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål.
 • Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.
 • Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.
 • Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.
 • De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning

 

Efter træning

 • Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksomme ved skiftet mellem træningshold.
 • Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.

 

Ved sygdom

 • Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”