Menu

Årgangsteams

Årgangsteams

Som beskrevet i afdelingens ”Visioner, Mål og Strategi”, ” – kan en ungdomsafdeling ikke drives uden en positiv og aktiv medvirken af forældrene –”.

 

Ansvarsområder

At få denne medvirken til at fungere så godt som muligt, er motivationen for organiseringen i årgangsteams. Afdelingen er organiseret i følgende ansvars- og funktionsområder:

 • Bestyrelsen
 • Årgangsteams på alle hold i ungdomsafdelingen
 • Spillernes forældre
 • Spillerne

 

Formålet med årgangsteam

 • Sikre den enkelte spiller og holdet personlig og sportslig udvikling
 • Sikre udførelse af nødvendige klubrelaterede arbejdsopgaver efter bestyrelsens retningslinier
 • Sikre at der er nogle sociale aktiviteter omkring holdet

 

Teamets sammensætning

Et årgangsteam består af mindst én træner, mindst én sportslig holdleder og en administrativ holdleder (holdlederne kan være samme person), spillernes forældre og spillerne. Hvis der er mere end én træner knyttet til holdet, skal én af disse være hovedtræner. De øvrige trænere er assistenttrænere.

For at sikre klare kommunikationslinier mellem bestyrelsen og årgangsteamet, skal bestyrelsen have kontaktinformationer om trænerne og holdlederne.

 

Hovedopgaver for årgangsteamet

 

Træner:

 • Forestå træning i overensstemmelse med de retningslinier, som er udstukket af afdelingen
 • Udtagelse til kamp, ind- og udskiftning ved kampAnsvare for løbende at holde sig ajour med holdlisterne på Conventus. Informere spillere / forældre om manglende tilmelding, og hvis fortsatte problemer informere holdets kontaktperson
 • Efter behov erhverve fodboldfaglige kvalifikationer, som modsvarer kravene på den årgang hvorpå der trænes
 • Ansvar for god tone ved træning og kamp  (Se ”Visioner, Mål og Strategi")
 • Kontakte relevante forældre i tilfælde af ulykker ved træning eller kamp (i samarbejde med holdleder)
 • Sørge for at spillertøj og rekvisitter er klar til træning og kamp
 • Respektere klubbens regler om, at spillere som ikke er tilmeldte, eller har kontingentrestance i Frem Skørping, ikke må deltage i holdets kampe eller træning

 

Sportslig holdleder:

 • Ansvarlig for holdets boldrum
 • Sørge for anskaffelse af rekvisitter til holdet via bestyrelsens rekvisitansvarlige
 • Sørge for at finde lokale dommere til hjemmekampe
 • Ansvar for udfyldelse af holdkort og kampsedler til holdets kampe
 • Koordinere ændringer i kampprogrammer i samarbejde med den administrative holdleder
 • Kontakte forældre til spillere, som giver anledning til disciplinære problemer på holdet

 

Administrativ holdleder:

 • Planlægning af trafiksikker forældrekørsel (inkl. ”nødplan”), forældrevask af kampdragt (ev. frugt-/ kageordning)
 • Sammen med træneren sikre, at spillerne er tilmeldte holdet i Conventus
 • Give besked til bestyrelsens ansvarlige for holdtilmelding, om tilmelding af hold til div. turneringer / stævner
 • Information til og fra forældregruppen (info fra/til ledelse, forældremøder)
 • Koordinering af klubrelaterede arbejdsopgaver (forældre og spillere)
 • Sørge for omtale af holdbedrifter i lokalpressen / på hjemmesiden
 • Gerne afholde mindst ét socialt arrangement på holdet i løbet af sæsonen
 • Indkalde til forældremøde i starten af sæsonen og efter behov, dette i samarbejde med træner, sportslig holdleder og holdets kontaktperson i bestyrelsen

 

Forældre:

 • Deltage i forældremøder
 • Være engageret i klubben og børnenes fodboldspil
 • Udførelse af hold- og klubrelaterede opgaver koordineret af administrativ holdleder

 

Teamets ansvar og kompetence

 

Teamet har ansvar for selvstændigt at implementere og udføre hold- og klubrelaterede opgaver efter de retningslinjer og rammer bestyrelsen giver.

 

 

 

Luk